Podešavanje e-shop sistema

Sistem fakturisanja

Zavolećeš ga i nećeš želeti da pređeš na drugi sistem. Olakšaće ti obradu mnogih faktura, povećaće ti efektivnost i uštedeće ti mnogo vremena.

 

 

Onlajn sistem naplate može automatski obavestiti svoje klijente o ne izmirenim fakturama, prikazuje obračune na bankovnim sistemima, pregledne statistike, interfejs sa računovodstvenim sistemima i još mnogo toga.

Možeš dozvoliti privremeni ili ograničen pristup a time delegirati posao svojim saradnicima. Tako da tvoj saradnik može da vidi obračune na bankovnim računima a da bude samostalan, inače bi morali da kreirate ograničen pristup internetbankingu, ili još gore informacije o obračunima zavisile bi od tebe a to nije delegirisanje.

 

Pored toga tvoji podaci su bezbedni. Koristimo najnovije bezbednosne mere, koje ih čuvaju 24 sati dnevno od hakerskih napada na internetu. Sve podatke redovno kopiramo, da se izbegne svaki mogući gubitak podataka.

 

Dakle, budi oprezan! Opasnost od zavisti je visoka.

 

Šta može onlajn sistem za fakturisanje:

- kreiranje: profaktura, faktura plaćanja i faktura.
- evidentiranje uplata (i delimično), storniranje, kreditnih nota
- evidencija o obračunima u ibankingu
- onlajn kapija plaćanja (važno da se dogovorite sa bankom u vezi sa onlajn ibanking sistema)
- svoje linije za fakturisanje sa predefinisanim tekstualnim vrednostima
- automatsko upozoravanje za neplaćene fakture (mail ili SMS)
- izvoz podataka o kupicima
- izvoz faktura u računovodstveni sistem Money S3, Pohoda I MRP
- statistika obračuna, kretanje računa, grafikoni ...
- mogućnost interfejsa sa modulom Redovna plaćanja
- direktan izvoz faktura sa Atomer-a

- interfejs sa modulom Magacin
- i mnogo više...

Svojstva sistema Iznajmljivanje web prodavnica Šta može da pruži Atomer Kontaktirajte nas
© 2011 - 2020 Atomer.rs