Iznajmljivanje web prodavnica

Opšti uslovi korišćenja

 1. Osnovne informacije

1.1. Ovi Opšti uslovi poslovanja regulišu odnos između Kupca i Ponuđača. Ugovorni odnos proizlazi na osnovu ovih Opštih uslova poslovanja.
1.2. Slanje naredbe od oblika online narucivanje za nabavku usluga, potvrdio je osoba koja je to učinio sa ovim pravilima i uslovima svesni, razume ih, slaže se sa svojim tekstom i potpuno ih prihvata.
1.3 Ako je deo ovih uslova nevažeći, ovaj deo Uslova će biti izbrisan, a ostali delovi će i dalje biti važeći.
1.4. U slučaju bilo kakvog spora, verbatim verzija termina na slovačkom jeziku stavlja se na server vvv.Atomer.sk.

 1. Definicija termina

Atomer Service - skup usluga potrebnih za pružanje internetske aplikacije Kupca i drugih srodnih usluga.
Klijent - fizičko ili pravno lice koje popunjava nalog za usluge Atom po nalogu za naručivanje, u daljem tekstu "Korisnik".
Provajdera - kompanija All4Net doo, Matični broj Društva: 36654965, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislavi.
GTC - Opšti uslovi.

 1. Kreditni sistem

3.1. Klijent plaća za uslugu Atomer unapred povlačenjem kredita sa svog kreditnog računa u Atomerovoj službi.
3.2 Kreditna vrednost vašeg kreditnog računa u Atomer Service može se smanjiti na minus. U ovom malom stanju, neki moduli / atomi i delovi Atomer usluge mogu biti deaktivirani ili ograničeni punim funkcionalnostima.
3.3 Korisničke strane klijenta koje rade preko usluge Atomer su takođe funkcionalne u slučaju vrednosti minuskul kreditne kartice u Servisu Atomer. Korisnik može imati minus vrednost na kreditnom računu najviše 7 dana. Nakon ovog vremena, Atomer Service Provider zadržava pravo da suspenduje ili briše veb-sajtove koji se koriste preko usluge Atomer.
3.4. Kreditni rad (povećanje / smanjenje) se reguliše matematičkim zaokruživanjem na 2 decimalna mesta.
3.5. Klijent će dopuniti kreditni račun plaćajući određeni iznos na račun provajdera. Odnos između nadoknade i iznosa kredita koji se knjiži na račun Atomer Service određuje se aktuelnim cjenovnikom objavljenim na stranici Servisa Atomera. Minimalna uplata je 6,00 dolara. U slučaju slanja uplate manju od 6,00 €, naplaćujemo administrativnu naknadu od 6,00 €. Kredit na kreditnom računu važi 5 godina od dana isporuke.
3.6. Ponuđač ne plaća kredite klijenta koji su na kreditnom računu klijenta. Čak i ako je Usluga Atom prekinuo Ponuđač Provajderu.
3.7. Korisnik može zatražiti povraćaj kredita pogrešno aktivirano lice u roku od 24 sata od aktiviranja. Aplikacija mora biti poslata preko modula tehničke podrške. Ako je zahtev za povraćaj odobren, naplaćuje se administrativna taksa od 3 €.
3.8 Tokom pozitivnog kredita na kreditnom računu Klijenta, Atomer Provider dodeljuje Atomeru saglasnost za korišćenje Usluga Atomer.

 1. Prava i obaveze Klijenta

4.1. Korisnik ima pravo da besplatno isproba Atomer uslugu i besplatno tokom probnog perioda. Podnosiocu naloga za iznajmljivanje Atomer Service-a, klijent se slaže sa funkcionalnošću Atomer usluge, njenom kontrolom i nizom funkcija.
4.2 Kupac priznaje da nikada neće tražiti odštetu od naših zaposlenih, partnera, provajdera Atomer za bilo kakav gubitak, troškove, uključujući i troškove koji se odnose na sprovođenje zakona u suprotnosti sa našim uslovima korišćenja.
4.3 Kupac određuje u kojem roku naredi iznajmljivanje usluge Atomer preko interfejsa administriranja dizajniranog za naručivanje pojedinačnih modula Atomer Services.
4.4 Korisnik odobrava pružaocu saglasnost na povremenu e-poštu sa trenutnim informacijama, tekućim radnjama i promjenama u Atomer Service.
4.5 Korisnik preuzima punu odgovornost za sadržaj svoje stranice / sajta u Atomer Service.

 1. Prava i obaveze davalaca

5.1 Pružalac ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu prouzrokovanu korišćenjem usluge Atomer od strane Klijenta.
5. 2Provajder zadržava pravo da stavi kratak tekst ili malu grafičku vezu na lokaciji Atomer ili Provider's Atomer Services. Ovaj link može se ukloniti samo odgovarajućim atoma određenim ili uz saglasnost Pružalaca. Uklanjanje ove veze drugim sredstvima smatra se kršenjem Opštih uslova i odredbi i može se rešiti u skladu sa članom 5.3 GTC-a.
5.3 Provajder zadržava pravo da odmah i trajno obustavi ili brisanja klijenata sajtove radile preko servisa Atomer i zabrani klijenta od korišćenja usluga Atomer. Sve odluke za sprovođenje sličnih mera u potpunosti su u Atomer Service Provideru.
5.4 Provajder zadržava pravo da pošalje Kupcu više puta godišnje sa aktuelnim informacijama, tekućim radnjama i promjenama u Atomer Service.
5.5 Provajder zadržava pravo jednostranog promena Opštih uslova i odredbi. Posle promene provajdera dužan je da odmah objavi izmenjenu GTC na svojoj internet stranici. Plaćanje fakture će biti izdat nakon promene GTC klijenta njih modifikovan OUP prihvaćen u potpunosti.

 1. Ostali dogovori

6.1. Termin Atom ili Atom Atomer Service je modul Atomer Service.

 1. Uslovi licenciranja, autorsko pravo i imovinska prava

7.1. Autorskih i drugih prava intelektualne svojine drugih, koji se odnose na softverske proizvode, uključujući vodiče, priručnika i drugih dokumenata distribuira zajedno sa softverskim proizvodima i dalje pripadaju entitetima kao nosilac i nisu pogođeni ovim obligacionim odnosima.
7.2 Pod uslovom redovnu isplatu ugovorene cene za licencu (NAKNADE ZA DOZVOLE) dodeljuje Service Provider Atomer Kupac dozvole, odnosno odobrenja za ostvarivanje prava da preuzme isporuku navedene u ugovoru radi ugovora koja nastaje, pod sledećim uslovima:

 • licenca se pregovara kao ne-ekskluzivna licenca,
 • Trajanje licence: Licenca licence licence se odobrava klijentu za period u kojem se aktivira Atom,
 • teritorijalni obuhvat licence: neograničeno na celoj teritoriji Slovačke Republike

7.3. Korisnik nema pravo na podlicencu.
7.4 Klijent nema pravo da pređe kvantitativni opseg licence dogovorene u ugovoru ili određene ovim GBCs.
7.5. Kupac ne može vršiti tretman, obrnuti inženjering, rekompajlirajte, transfer iz izvornih aplikacija, pristup izvornom kodu, i moraju da izvorni kod aplikacija treće strane.
7.6. Pored toga, Klijent je obavezan da poštuje sva ograničenja upotrebe softvera predviđenih zakonom, ugovorom i ovim GBC-ima.
7.7 Klijent nema pravo da ukloni, izmeni, sakriti ili na bilo koji način uticati na bilo koje autorskog prava ili drugog određivanje relevantnih subjekata smešteni ili koji se nalaze na softverskih proizvoda ili bilo kog njegovog dela, ili dokumentaciju distribuira zajedno sa softverski proizvod.
7.8. Autorsko pravo za isporučeni proizvod, dodatnu opremu i dokumentaciju pripada proizvođaču. Svi logotipi, registrovani zaštitni znaci, robne marke, ostali brendovi i nazivi proizvoda pripadaju njihovim vlasnicima. U slučaju davanja dozvole za rad su autorska prava pripadaju sve provajdere i programerima. Nijedna ugovorna ili licencna prava provajdera ili trećih lica nisu rezultat zaključenja ugovora i dodeljivanja dozvole kupcu.
7.9. Autorska prava su regulisana zakonima Slovačke Republike.

 

 1. Politika privatnosti

8.1. Provajder obrađuje lične podatke svojih korisnika pod uslovima usluge.

 

Ovi GTC važe od 14.05.2018

Svojstva sistema Iznajmljivanje web prodavnica Šta može da pruži Atomer Kontaktirajte nas
© 2011 - 2020 Atomer.rs